Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Výsledná suma predstavuje menovitú hodnotu dlhopisov plus alikvotný úrokový výnos (AUV – predstavuje sumu, ktorá sa pri nákupe dlhopisu pripočíta k jeho menovitej hodnote, aby investorovi mohol v nasledujúcom výplatnom období prísť na účet celý výnos. Nie je to poplatok, investor si zaplatením AÚV kupuje nárok na výplatu celého výnosu, vrátane tej časti, na ktorú by inak nárok nemal, pretože v čase úročenia ešte nebol majiteľom dlhopisu. Hodnota AÚV sa získa výpočtom, ktorý zohľadňuje výšku úroku dlhopisu, jeho menovitú hodnotu aj čas uplynulý od dátumu emisie či poslednej výplaty úrokov.).